Аз виждам. 20/20 Аз мога! – ВРЕМЕННО ЗАМРАЗЕНА ПОРАДИ КОВИД СИТУАЦИЯТА

Аз виждам. 20/20 Аз мога!

КАМПАНИЯТА Е ВРЕМЕННО ЗАМРАЗЕНА ЗАРАДИ КОВИД СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЗАРАДИ РИСКОВЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОВИД ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ В ДЕТСКИ ЦНСТ!!!

Благотворителна кампания „Аз виждам 20/20 Аз мога“ има за цел да проведе скрининг (предварителен подбор чрез най-общо класифициранe) на зрението на деца, лишени от родителски грижи и пребиваващи в Центрове за настаняване от семеен тип. За целите на скрининга ще бъде използвано оборудване, което позволява дистанционно диагностициране, което не следва да бъде вземано предвид за преглед.

При установяване на отклонение в зрението, децата ще бъдат насочвани към детски офталмолози по региони, за да бъдат прегледани и за да им бъде издадена рецепта за очила или друго необходимо лечение.

Ние сме отговорно общество! 

Преди да изискаме от всички деца, лишени от родителски грижи, да пораснат като почтени граждани, носейки отговорности, ние искаме да им помогнем да виждат, за да могат да учат!

Напишете ключова дума и натистенете enter

Вашата поръчка